[1]
Kverndokk, K. 2018. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2018).