[1]
Cocq, C. 2018. Party på Blåkulla! Sägentradition på Facebook. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (jan. 2018).