[1]
Kverndokk, K. og Pedersen, M.H. 2016. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2016).