[1]
Rogan, B. 2016. Museet for menneskets naturhistorie og naturens kulturhistorie. Tidsskrift for kulturforskning. 14, 2 (feb. 2016).