[1]
Tolgensbakk, I. 2015. Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo. Tidsskrift for kulturforskning. 14, 1 (des. 2015).