1.
Aakvaag GC. Klasseanalyse på hell?. SID [Internett]. 9. september 2008 [sitert 17. juni 2024];38(3). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/950