1.
Høgsnes G, Petersen T, Veiden P. Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk overblikk og aktuelle perspektiver. SID [Internett]. 5. september 2011 [sitert 29. mai 2024];36(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/914