1.
Lødding B, Seland I, Prøitz TS. Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole. SID [Internett]. 18. november 2016 [sitert 3. juni 2023];46(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1300