1.
Seeberg ML, Seland I, Hassan S. "Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med. SID [Internett]. 22. desember 2014 [sitert 9. august 2022];44(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1100