Høgsnes, Geir, mfl. «Den økonomisk-Sosiologiske Tradisjon - Historisk Overblikk Og Aktuelle Perspektiver». Sosiologi I Dag, bd. 36, nr. 2, september 2011, https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/914.