[1]
T. Hamran, «Å skape et hjem - kvinners plass i den tidlige institusjonsbyggingen. Nord-Norge før 1940», SID, bd. 37, nr. 2, sep. 2007.