[1]
G. Høgsnes, T. Petersen, og P. Veiden, «Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk overblikk og aktuelle perspektiver», SID, bd. 36, nr. 2, sep. 2011.