[1]
B. Lødding, I. Seland, og T. S. Prøitz, «Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole», SID, bd. 46, nr. 3-4, nov. 2016.