[1]
G. Ødegård, «Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser», SID, bd. 46, nr. 3-4, nov. 2016.