[1]
P. Veiden, «Når grenser forsvinner - Europa i det små», SID, bd. 44, nr. 2, sep. 2014.