[1]
M. L. Seeberg, I. Seland, og S. Hassan, «"Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med», SID, bd. 44, nr. 4, des. 2014.