[1]
L. M. Gulbrandsen og M. Østereng, «Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet», SID, bd. 41, nr. 3-4, nov. 2011.