Veiden, P. (2008) «Pål Repstad: Hva er sosiologi», Sosiologi i dag, 38(3). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/952 (åpnet: 21 april 2024).