Hamran, T. (2007) «Å skape et hjem - kvinners plass i den tidlige institusjonsbyggingen. Nord-Norge før 1940», Sosiologi i dag, 37(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/930 (åpnet: 20 juni 2024).