Høgsnes, G., Petersen, T. og Veiden, P. (2011) «Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk overblikk og aktuelle perspektiver», Sosiologi i dag, 36(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/914 (åpnet: 29 mai 2024).