Johnsen, Åge og Veiden, P. (2011) «Innledning», Sosiologi i dag, 36(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/910 (åpnet: 28 mai 2024).