Lødding, B., Seland, I. og Prøitz, T. S. (2016) «Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole», Sosiologi i dag, 46(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1300 (åpnet: 2juli2022).