Ødegård, G. (2016) «Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser», Sosiologi i dag, 46(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1297 (åpnet: 16 juni 2024).