Rasmussen, T. (2014) «Politisk offentlighet og legitimitet i EU: Sosiologiens bidrag», Sosiologi i dag, 44(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1114 (åpnet: 17 juni 2024).