Veiden, P. (2014) «Når grenser forsvinner - Europa i det små», Sosiologi i dag, 44(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1112 (åpnet: 18 mai 2024).