Seeberg, M. L., Seland, I. og Hassan, S. (2014) «"Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med», Sosiologi i dag, 44(4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1100 (åpnet: 9august2022).