Gulbrandsen, L. M. og Østereng, M. (2011) «Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet», Sosiologi i dag, 41(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1031 (åpnet: 25 april 2024).