Hamran, T. (2007). Å skape et hjem - kvinners plass i den tidlige institusjonsbyggingen. Nord-Norge før 1940. Sosiologi I Dag, 37(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/930