Høgsnes, G., Petersen, T., & Veiden, P. (2011). Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk overblikk og aktuelle perspektiver. Sosiologi I Dag, 36(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/914