Johnsen, Åge, & Veiden, P. (2011). Innledning. Sosiologi I Dag, 36(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/910