Frykman, J., & Löfgren, O. (2005). Kultur och känsla. Sosiologi I Dag, 35(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/891