Veiden, P. (2014). Når grenser forsvinner - Europa i det små. Sosiologi I Dag, 44(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1112