Seeberg, M. L., Seland, I., & Hassan, S. (2014). "Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med. Sosiologi I Dag, 44(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1100