Gulbrandsen, L. M., & Østereng, M. (2011). Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet. Sosiologi I Dag, 41(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1031