(1)
Høgsnes, G.; Petersen, T.; Veiden, P. Den økonomisk-Sosiologiske Tradisjon - Historisk Overblikk Og Aktuelle Perspektiver. SID 2011, 36.