(1)
Johnsen, Åge; Veiden, P. Innledning. SID 2011, 36.