(1)
Leseth, A. B. Hvite Person, Hvor går Du? Om Forskerposisjon Og Norskhet. SID 2011, 41.