[1]
Hamran, T. 2007. Å skape et hjem - kvinners plass i den tidlige institusjonsbyggingen. Nord-Norge før 1940. Sosiologi i dag. 37, 2 (sep. 2007).