[1]
Høgsnes, G. mfl. 2011. Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk overblikk og aktuelle perspektiver. Sosiologi i dag. 36, 2 (sep. 2011).