[1]
Lødding, B., Seland, I. og Prøitz, T.S. 2016. Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole. Sosiologi i dag. 46, 3-4 (nov. 2016).