[1]
Lid, S. 2016. Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer. Sosiologi i dag. 46, 3-4 (nov. 2016).