[1]
Veiden, P. 2014. Når grenser forsvinner - Europa i det små. Sosiologi i dag. 44, 2 (sep. 2014).