[1]
Seeberg, M.L., Seland, I. og Hassan, S. 2014. "Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med. Sosiologi i dag. 44, 4 (des. 2014).