[1]
Gulbrandsen, L.M. og Østereng, M. 2011. Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet. Sosiologi i dag. 41, 3-4 (nov. 2011).