1.
Kinn T. Opphavet til kvinnenamnet "Rise" i Sunnfjord. NON [Internett]. 7. desember 2023 [sitert 20. april 2024];40. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2236