1.
Helleland B. Stadnamnarkivet hundre år. NON [Internett]. 30. desember 2022 [sitert 15. juni 2024];39. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2174