1.
Heide E. Stjørdalen, Stjørna og Skjørin – med nokre metodevurderingar. NON [Internett]. 30. desember 2022 [sitert 21. april 2024];39. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2172