1.
Utne I. Mellomnavn i Norge og Danmark, oppfølging av artikkel i "NN 35" (2018). NON [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 20. februar 2024];38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2027