1.
Söderholm E. Bruken av navneparene "kvener - Kvenland" og "finner - Finland" i tekster fra middelalderen. En kildekritisk gjennomgang. NON [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 3. desember 2023];38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2026