1.
Bratt J. Terrengordet avløype. NON [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 2. oktober 2023];38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2022